Generácia,
ktorá sa zaujíma

Čo robiť, ak potrebuješ hospitalizáciu na psychiatrii?

Ako sa dostať na psychiatrické liečenie? Musím mať výmenný lístok? Kto ma tam odošle? Všetky dôležité otázky ohľadom postupu, ako sa dostať do psychiatrickej liečebne sme sa spýtali za teba klinického psychológa PhDr. Petra Szeligu, Ph.D.

💬 Musím byť doporučený od lekára, ak mám problémy, ktoré potrebujem riešiť?

Na hospitalizáciu je odosielaný pacient väčšinou od svojho psychiatra alebo psychológa, častejšie však psychiatra. Ten zváži, či je hospitalizácia potrebná. Človek sa môže rozhodnúť aj sám, že chce byť hospitalizovaný.

V každej psychiatrickej nemocnici alebo liečebni je tzv. príjmová ambulancia. V tejto príjmovej ambulancii je psychiater, ktorý vyšetruje pacienta. Je jedno, či ho privezie sanitka alebo príde sám. Po vyšetrení psychiater rozhodne či bude človek hospitalizovaný a ak áno, na aké oddelenie bude zaradený. 

Oddelenia sú napríklad mužské, ženské, psychosomatické, gerontopsychiatrické či napríklad oddelenie pre liečbu závislostí.

Psychiater môže neprijať pacienta aj z takého praobyčajného dôvodu, ako je nedostatok lôžok. Vtedy je pacient presmerovaný do iného zdravotníckeho zariadenia alebo sa hospitalizácia odloží. 

💬 Potrebujem na psychiatriu výmenný lístok?

Výmenné lístky u psychiatra nie sú nutné a nie sú povinnosťou. Za ambulantným psychiatrom môžete ísť bez toho, aby ste navštívili obvodného lekára. 

💬 Môžem si psychiatra vybrať alebo mi bude pridelený?

Psychiatra ako aj zariadenie, v ktorom mám byť hospitalizovaný, si môžem vybrať sám. Na psychiatriu môžem ísť kdekoľvek na Slovensku. Nie som viazaný regiónom. Hoci, môžem ísť len tam, kde ma príjmu kvôli kapacitám. 

Výmenné lístky u psychiatra nie sú nutné.

💬 Je čakacia doba na prijatie do psychiatrickej liečebne a ak áno, aká dlhá?

Vždy to závisí od diagnózy, od konkrétneho zariadenia a od toho, či má voľné miesta. Pacienti v ohrození života musia byť hospitalizovaní vždy

💬 Je tento pobyt preplácaný poisťovňou alebo si ho musí platiť pacient sám?

Všetky hospitalizácie sú hradené zo zdravotného poistenia. Hospitalizovaní môžu byť aj samoplatcovia. Vo viacerých zariadeniach existuje cenník pre samoplatcov, koľko stojí napríklad deň hospitalizácie. 

💬 V prípade, že neodporučí túto hospitalizáciu psychiater, no pacient chce byť hospitalizovaný z vlastného rozhodnutia, takúto liečbu si prepláca sám? 

Aj týmto pacientom uhrádza hospitalizáciu a s ňou spojené náklady zdravotná poisťovňa. Samoplatca je iba v tom prípade, keď si neplatí odvody do zdravotnej poisťovne alebo nemá uhradené nejaké obdobie a vznikol mu dlh. 

💬 Je dostatok psychiatrických liečební na Slovensku?

Nie je ani dostatok zariadení, ani psychiatrických nemocníc, ani psychiatrov, ani psychológov. 

Prečítaj si tiež:

Sme práve v opačnej situácii, sme v ťažkom nedostatku odborníkov v oblasti duševného zdravia. 

💬 Z čoho to podľa vás vyplýva, že je tak málo špecialistov?

Pramení to z toho, že všeobecne je v súčasnosti na Slovensku veľmi málo doktorov akejkoľvek špecializácie. Môj pohľad na to je taký, že politici tento problém nechali neriešený celé roky. Teraz sa len vyostruje.  

💬 Aké kapacity má psychiatrická liečebňa?

Je to veľmi rôzne. Každá nemocnica alebo liečebňa má nejaký možný ponúkaný počet na jednotlivých oddeleniach. Je to limitované množstvom faktorov – materiálnymi možnosťami, technickým vybavením či preplácaním od poisťovní.

Kto je Peter Szeliga?

PhDr. Peter Szeliga, Ph.D. je klinický psychológ v ambulancii klinickej psychológie a neuropsychológie Mental Care s.r.o.. Má 25 ročnú klinickú prax (v Psychiatrickej nemocnici Pezinok, vo Fakultnej nemocnici Trnava, súkromná ambulancia klinickej psychológie). Absolvoval 8 rokov psychoterapeutického výcviku v hlbinnej psychodynamickej psychoterapii.

Reklama

Vyber si viac z Self-Care