Generácia,
ktorá sa zaujíma

Kto kontroluje sudcov a čo zaručuje nezávislosť súdnictva?

Kto vôbec dohliada na prácu sudcov? 

Čo je súdna rada a aká je jej úloha?

Súdna rada je z hľadiska spravodlivosti kľúčovým orgánom v našom štáte. Aj keď sudcov nakoniec vymenúva prezidentka, to, kto sa nimi stane, vyberá súdna rada. Kandidáti na sudcov teda musia prejsť výberovým konaním a potom súdna rada posudzuje, či spĺňajú všetky kritériá na to, aby sa sudcami aj naozaj stali. Ak kandidáti pred súdnou radou uspejú, prezidentka od nej dostane návrh na ich vymenovanie a neskôr ich aj vymenuje a stanú sa sudcami. 

Na Slovensku máme viacero súdov, ktoré sa zaoberajú občianskymi spormi, ako sú hádky medzi susedmi, rozvody,  ale aj trestnými činmi, ako sú znásilnenia, krádeže, podvody alebo dokonca vraždy. Súdna rada je tu na to, aby na prácu týchto súdov dohliadala.

Čo ďalšie robí súdna rada?

Zjednodušene sa dá povedať, že súdna rada má pod palcom celý náš systém súdov. Okrem toho, že vyberá, kto sa stane sudcom, predkladá ministrovi spravodlivosti podnety na to, ako má vyzerať celé naše súdnictvo, kto má mať aké právomoci či ako majú vyzerať konania pred súdmi.

Súdna rada kontroluje prácu sudcov. Ak zistí, že nejaký sudca nepostupoval podľa pravidiel, môže mu dočasne pozastaviť výkon jeho služby. Takisto rozhoduje o tom, kde bude aký sudca pôsobiť. Táto inštitúcia môže preložiť nejakého sudcu z okresného súdu z Prešova napríklad do Banskej Bystrice.

Súdy nemôžu fungovať svojvoľne a musia sa riadiť istými pravidlami. Všetko toto zabezpečuje práve súdna rada. Vydáva zásady sudcovskej etiky, dohliada, či je na súdoch dosť peňazí a pozerá sa aj na to, ako hospodária so svojím rozpočtom. 

Vo veľkej miere má takisto vplyv na to, ako sa na našu krajinu pozerajú v zahraničí. Nielen tým, že zodpovedá za to, ako funguje celé naše súdnictvo, ale aj preto, že vláde predkladá návrhy na to, ktorí sudcovia by nás mali zastupovať v medzinárodných orgánoch. 

Zdroj: giphy.com

Ako funguje súdna rada a čo môže ovplyvniť zmena troch sudcov 

Súdna rada má 18 členov, ktorí majú byť úplne nezávislí, preto ich vyberajú od seba nezávislé inštitúcie. 

  • Jedného sudcu volia sudcovia Najvyššieho a Najvyššieho správneho súdu. 
  • Ôsmich sudcov si volia sudcovia všetkých ostatných súdov. 
  • Troch si vyberá prezident/ka.
  • Troch si volia členovia vlády. 
  • Troch volia poslanci v parlamente. 

Títo sudcovia sú volení do súdnej rady na päť rokov, a to maximálne dvakrát po sebe. Spomedzi seba si potom vyberajú aj svojho predsedu. Aktuálne ním je profesor Ján Mazák, ktorý bol v minulosti aj predsedom Ústavného súdu SR. 

Sudcovia v súdnej rade prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou, za prijatie nejakého rozhodnutia teda musí hlasovať aspoň 10 sudcov.  Ak by v tomto kontrolnom orgáne vymenili svojich nominantov vláda aj parlament, celkovo by zmenili šesť členov súdnej rady. Z 18 je to tretina, čo by mohlo výrazne ovplyvniť názorové pomery v tejto inštitúcii. 

Zdroj: giphy.com

Členovia súdnej rady v minulosti napriklad podpísali vyhlásenie proti ničeniu právneho štátu, čo bola reakcia na zneužívanie paragrafu 363 na politické účely. Ak by si tam nový parlament aj vláda dosadili vlastných ľudí, bolo by možné, že by sa súdna rada už tak kriticky nepozerala napríklad na to, čo robí generálny prokurátor. 

Pozri si zasadnutie súdnej rady

Zasadnutia súdnej rady sú verejné a po novom dokonca už aj online. Na fungovanie tejto inštitúcie preto môžeš transparentne dohliadať aj ty sám/a. Jej členovia zasadajú každý mesiac. Záznamy, ako aj zápisnice z predošlých stretnutí, nájdeš na stránke súdnej rady, podobne ako aj stream, kde si môžeš pozrieť akékoľvek zasadnutie naživo. 

Táto inštitúcia teraz zažíva nemalé otrasy, preto by sme ako verejnosť mali sledovať, čo sa v nej deje. Súdna rada má vplyv na fungovanie celého súdnictva, preto by nás malo zaujímať, kto sú jej členovia, ako sú nezávislí a aj aké rozhodnutia prijímajú. 

Samozrejme, nie každý z nás má čas a energiu pozerať streamy zo zasadnutí všetkých dôležitých orgánov. Práve na to tu máme profesionálnych novinárov, ktorí tieto informácie spracujú a jednoducho vysvetlia. Aj tí však potrebujú našu podporu, pretože sú pod útokom. Ako by vyzerala krajina, kde by nezávislé médiá neexistovali, si môžeš prečítať v tomto článku.

Zdroj titulnej fotky: Canva

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate