Generácia,
ktorá sa zaujíma

Kvíz: Čo vieš o fašizme na Slovensku?

Vieš, prečo máš dnes v škole voľno? Európa v tento deň zvíťazila nad fašizmom a ukončila tak druhú svetovú vojnu. Otestuj v kvíze svoje vedomosti z tohto obdobia.

Results

Gratulujeme!

Skús to znovu.

#1. Čo je to fašizmus?

Fašizmus je ideológia, ktorá je založená na tom, že odmieta demokraciu a rovnosť ľudí. Vo svete sa fašizmus uchytil v rôznych podobách. Jednou z podôb fašizmu bol aj nacizmus, ktorý vznikol v Nemecku.

#2. Ako sa líši fašizmus od nacizmu?

Nacizmus vznikol z fašizmu a bol jeho najbrutálnejšou formou. Počas tohto režimu zomreli milióny ľudí vo vyhladzovacích táboroch či v boji.

#3. Kedy začala druhá svetová vojna?

Druhá svetová vojna začala 1. septembra 1939.

#4. Kto bol na Slovensku označovaný počas obdobia druhej svetovej vojny za nepriateľov štátu?

Najviac prenasledovaní a vyvražďovaní boli počas druhej svetovej vojny Židia. Podľa dostupných údajov zomrelo počas druhej svetovej vojny viac ako 70-tisíc slovenských Židov.

#5. Kto bol obeťou holokaustu?

Označ všetky správne:

#6. Kedy vznikol Slovenský štát?

#7. Čo obsahoval Židovský kódex?

Židovský kódex bol protižidovský zákon, ktorý vydala vláda Slovenského štátu. Kódex obmedzoval osobné, občianske, náboženské a spoločenské práva Židov. Zbavil ich taktiež majetkov. Od šiestich rokov museli byť podľa tohto kódexu Židia označovaní žltou šesťcípou hviezdou.

#8. Kto bol Jozef Tiso?

Jozef Tiso bol prezidentom Slovenského štátu, veliteľom Hlinkovej gardy, ktorá bola zodpovedná za deportáciu Židov zo Slovenska a bol aj rímskokatolíckym kňazom. Spolupracoval s nacistickým Nemeckom, dokonca sa osobne stretol s nacistickým vodcom Adolfom Hitlerom.

#9. Ako zomrel Jozef Tiso?

Jozef Tiso bol popravený obesením na dvore bratislavského Justičného paláca.

#10. Koľko slovenských Židov približne zomrelo počas druhej svetovej vojny?

Počas druhej svetovej vojny zomrelo viac ako 70-tisíc slovenských Židov.

#11. Kedy skončila druhá svetová vojna?

Druhá svetová vojna skončila 8. mája 1945 kapitulovaním nemeckých vojsk.

#12. Ako skončila druhá svetová vojna?

Podpísanie aktu o kapitulácii nemeckých vojsk prebehlo 7. mája v Remeši. Túto dohodu však nazvali Sovieti jednostrannou, pretože neboli prítomní žiadni vysokí predstavitelia Sovietskeho zväzu, ktorí boli súčasťou protihitlerovskej koalície. Akt sa preto opätovne podpísal v Berlíne. 8. mája 1945 o 23:01 skončila vojna v Európe. 

V Moskve bolo kvôli časovému posunu už 9. mája. Preto Rusi aj ďalšie krajiny bývalého Sovietskeho zväzu oslavujú túto udalosť až deviateho mája.

Vyhodnotiť kvíz

Reklama

Vyber si viac z Arts&Kultúra