Generácia,
ktorá sa zaujíma

KVÍZ: Čo vieš o feminizme a rodovej rovnosti?

O rodovej rovnosti by asi väčšina z nás povedala, že je to celkom fajn vec a podporujú ju. Častokrát ale máme v hlave zakorenené stereotypy o mužskosti a ženskosti. A ani si to neuvedomujeme.

Results

V tejto zložitej téme máš skvelý prehľad.

Je to naozaj zložitá téma. Veríme, že si sa niečo nové dozvedel/a.

#1. Je medzi pohlavím a rodom rozdiel?

#2. Čo znamená “pokuta za materstvo”?

#3. Koľko priemerne zarobí slovenská žena na 1 euro zarobené mužom?

#4. Koľko % žien máme aktuálne v našom parlamente?

#5. V čom sú u nás znevýhodňovaní muži?

#6. O koľko hodín denne strávia ženy viac ako muži neplatenou prácou?

#7. Čo je cieľom feminizmu?

#8. Na ktorom mieste spomedzi krajín EÚ skončilo Slovensko v Gender Equality Indexe 2020?

Vyhodnotiť kvíz

Reklama

Vyber si viac z Vzťahy&SexEd