Generácia,
ktorá sa zaujíma

KVÍZ: Rozoznáš mýty o feminizme?

Kto zarába viac, muži alebo ženy? O čom vôbec feminizmus je? Otestuj svoje vedomosti v kvíze.

Results

Gratulujeme!

Niektoré mýty si zamieňaš za fakty. Dôležité je, aby sme tieto mýty búrali a hovorili o rovnosti.

#1. Existujú nielen feministky, ale aj feministi.

Muži, ktorí sa označujú ako feministi, začali byť súčasťou hnutia najmä od konca minulého storočia.

#2. Feministky sa snažia o matriarchálnu spoločnosť, kde budú vládnuť.

Feministky sa nesnažia o spoločnosť, kde budú vládnuť. Snažia sa o rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami a to napríklad bojom o rovnaké platové ohodnotenie.

#3. Feminizmus sa snaží o rovnoprávnosť nielen mužov a žien, ale aj ostatných znevýhodnených skupín, ako napríklad LGBT.

Tretia vlna feminizmu žiada práva a rovnosť nielen pre ženy, ale aj mužov, znevýhodnené skupiny a komunity ako napríklad LGBT.

#4. Ženy zarábajú na Slovensku v priemere menej ako muži.

Ženy zarábajú v priemere o 19 % menej ako muži.

#5. Ženy sa zamestnávajú v slabšie platených zamestnaniach ako muži.

Tento fakt vychádza najmä z očakávaní na základe rodu. Ako žena by si mala robiť “ženskú” prácu. Napríklad zdravotnú sestru či učiteľku v materskej škôlke. 

Od chlapov sa zase očakáva, že budú zastávať vysoké manažérske pozície alebo vykonávať fyzicky náročnú prácu, čo sa pokladá za “mužskú” prácu.

#6. Feministky nenávidia mužov.

Feminizmus sa snaží o rovnoprávnosť pre všetkých. O tom, že ženy neprechovávajú nenávisť k mužom hovorí aj fakt, že existujú nielen feministky, ale aj feministi.

Vyhodnotiť kvíz

Reklama

Vyber si viac z Vzťahy&SexEd