Generácia,
ktorá sa zaujíma

O čo prichádzajú partneri, ktorí sa nesmú vziať?

Návrh novely občianskeho zákonníka o partnerskom spolužití neprešiel ani do druhého čítania. O čo všetko prichádzajú partneri, ktorým nie je dovolené vziať sa?

Žiadne deti ani možnosť sprevádzať partnera k doktorovi

Možno si povieš, načo potrebujú sobáš? Dôležité je, že majú jeden druhého. Potrebujú sa s tým pretŕčať na verejnosti? 

Tak milý čitateľ, vyvedieme ťa z omylu. 

svadba dvoch gejov

Tu je len zopár príkladov o čo prichádzajú partneri rovnakého pohlavia, keď sa nemôžu zosobášiť či vydať

  1. Druh alebo družka nemá prístup k informáciám o zdravotnom stave svojho partnera, keď je v nemocnici, či po jeho smrti.

  1. Ak partner zomrie, zamestnávateľ jeho druhovi alebo družke nemusí dať voľno, aby mohol ísť na pohreb. Zo zákona má zamestnávateľ povinnosť dať voľno iba rodine. Môže dostať výnimku na nevyhnutne nutný čas (pohreb), ak sa preukáže, že žil s partnerom v jednej domácnosti. A to je to posledné, čo sa ti chce asi preukazovať, keď ti zomrie tvoj životný partner.
duhova vlajka
  1. Čo ak jeden z partnerov ochorie a potrebuje sprievod k lekárovi? Má smolu. Podľa zákona môže byť sprevádzajúca osoba iba rodina.
  1. Zabudnúť rovno môžu aj na bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo znamená, že majetok, ktorý nadobudnú manželia po uzavretí manželstva je spoločný (neplatí to iba v niekoľkých prípadoch, napríklad pri dedičstve).

  1. Keď už spomíname dedenie: Keď zomrie jeden z manželov, pozostalý manžel či manželka po ňom automaticky zo zákona dedí minimálne polovicu majetku. Partner či partnerka rovnakého pohlavia zo zákona dedí až v druhej alebo tretej skupine a nemá nárok na polovicu dedičstva.

  1. Adoptovať si dieťa je pre nich nemožné. Dieťa si môže osvojiť iba osamelá osoba. Na Slovensku radšej zveria starostlivosť o dieťa osamelej osobe ako dvom partnerom, ktorí ho chcú vychovávať spoločne.
lesby s adoptovanými deťmi
  1. Možnosť mať vlastné priezvisko je tiež malá. Hoci sa to dá dokázať, predchádzať tomu musia dobré odôvodnenia, keďže láska medzi dvomi ľuďmi nestačí.

Celý zoznam si môžeš pozrieť na tejto stránke.

Patríme medzi posledných 6, ktorí nemajú registrované partnerstvá

V prvom rade však v slobodnej, demokratickej a spravodlivej spoločnosti platí, že všetci majú rovnaké práva. Ak majú právo na sobáš muž a žena, prečo by ho nemali mať aj dvaja muži či dve ženy? 

Nie, nie všade sú manželstvá párov rovnakého pohlavia povolené, no v Európe zostalo už iba zopár štátov, kde zákonom nevyriešili aspoň vyššie spomínané praktické problémy zavedením nejakej formy registrovaných partnerstiev.

Z krajín Európskej Únie patríme medzi posledných 6, ktorí ešte neschválili ani len registrované partnerstvá. 

Okrem nás sú to Poľsko, Bulharsko, Lotyšsko, Litva a Rumunsko.

Reklama

Vyber si viac z News

Aj vďaka vám vieme vytvárať obsah, ktorý mladým ľuďom pomáha pochopiť zložitý svet. Podporte našu tvorbu.

alebo