Generácia,
ktorá sa zaujíma

Q&A: Všetko, čo ťa zaujíma o prezidentských voľbách

Na Instagrame sme sa vás spýtali, čo chcete vedieť o prezidentských voľbách. Všetky odpovede na vaše otázky sme spísali do tohto článku.

Odkedy sa dá vybaviť hlasovací preukaz?

Ak nebudeš v čase volieb doma, môžeš si vybaviť hlasovací preukaz a voliť z akéhokoľvek miesta na Slovensku. Mail, na ktorý pošleš žiadosť o vydanie tohto preukazu musí zverejniť mesto alebo obec, v ktorej máš trvalý pobyt najneskôr do 2. februára. Hlasovacie preukazy potom začnú vydávať od 7. februára. 

Požiadať si o hlasovací preukaz elektronicky alebo poštou môžeš najneskôr do 4. marca pre prvé kolo volieb a pre druhé kolo do 14. marca. Môžeš si o ne požiadať aj naraz, len to musíš zdôrazniť v žiadosti.

Zdroj: gettyimages.com

Na celé vybavenie je pomerne krátky čas, tak si to neodkladaj na neskôr a hoď si do kalendára reminder na 2.2., aby si na to nezabudol či nezabudla. Výnimkou je, ak si pôjdeš vybaviť hlasovací preukaz osobne. V takom prípade ti ho vydajú aj v posledný pracovný deň pred voľbami, čiže 22.3.2024 na prvé kolo volieb a 5.4.2024 na druhé kolo volieb.

Ako si mám požiadať o voličský preukaz?

Môžeš to urobiť troma spôsobmi a to buď osobne, elektronicky alebo listom. Dávaj si pozor, aby si list aj mail odoslal v dostatočnom predstihu. Ak príde na obecný úrad napríklad deň po 4. marci alebo po 14. marci, hlasovací preukaz ti teta Marika nebude môcť na základe tejto žiadosti vystaviť.

Dá sa voliť zo zahraničia?

Bohužiaľ, nedá. Ak chceš voliť, musíš byť na Slovensku. V novembri 2022 sa diskutovalo o tejto zmene v parlamente. Návrh však neprešiel o sedem hlasov. 

Na oba termíny si preto neplánuj žiadne výlety za hranice. Ak patríš naopak do skupiny ľudí, ktorí budú musieť na voľby docestovať na Slovensko, odporúčame ti zabookovať si letenky, lístky na vlak či jazdu blabla carom na druhé kolo. V ňom sa už bude rozhodovať len medzi dvoma kandidátmi a o víťazovi rozhodne nadpolovičná väčšina všetkých zúčastnených voličov.

V akom čase budú otvorené volebné miestnosti?

Podľa zákona budú volebné miestnosti otvorené v čase od 7:00 do 22:00. Môžu byť však otvorené aj skôr, ak tak určí starosta obce, najviac však o dve hodiny. Voľby by tak začali o 5:00, nie o 7:00. 

Zdroj: gettyimages.com

Určite si pred voľbami pozri stránku obce, počúvaj obecný rozhlas alebo sa spýtaj. Oznámenie o voľbách ti ale príde do poštovej schránky najneskôr 25 dní pred ich konaním od obce či mesta spolu s informáciou, do ktorej miestnosti máš v deň volieb ísť a odkedy dokedy bude otvorená.

Budú vydávať hlasovacie preukazy v mieste pobytu?

Keď si budeš žiadať o hlasovací preukaz, do žiadosti uvedieš aj spôsob, akým si ho chceš vyzdvihnúť. Môžeš si preň prísť osobne na obecný alebo mestský úrad v mieste svojho trvalého pobytu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, alebo ti ho môžu doručiť poštou. V takom prípade do žiadosti napíš kam chceš, aby ti hlasovací preukaz poslali. Obec ti ho pošle „do vlastných rúk”.

O hlasovací preukaz si ale môžeš požiadať iba v mieste trvalého pobytu. Nemôžeš teda prísť v Košiciach na mestský úrad, keď máš trvalé bydlisko v Topoľčanoch. Je to kvôli tomu, že tvoja obec alebo mesto ťa registruje ako voliča a na iných úradoch k tomu nemajú kompetencie.

Je nutné, aby kandidát nebol v žiadnej strane?

Kandidát na prezidenta môže byť členom politickej strany. Pokiaľ však vyhrá voľby, Ústava SR mu prikazuje vzdať sa predošlej pracovnej pozície, aby vykonával len rolu prezidenta. 

Keby napríklad vyhral prezidentské voľby súčasný predseda NR SR Peter Pellegrini, tak by sa musel vzdať tejto funkcie, keďže je to jeho práca. V strane by však ostať mohol. Je však súčasťou našej politickej kultúry, že všetci doterajší prezidenti a prezidentka z politickej strany vystúpili, alebo si členstvo pozastavili, aby mohli vykonávať funkciu nestrannícky. 

Kedy zistíme konečný stav kandidátov? Dokedy sa musia prihlásiť?

Najneskôr 21 dní od vyhlásenia volieb. Konkrétnejšie od momentu, kedy je vyhlásenie o dátume volieb publikované v zbierke zákonov. 

Vyhlásenie nadobudlo účinnosť 9.1.2024, čiže kandidáti majú čas oznámiť svoju kandidatúru a získať 15-tisíc podpisov od občanov či podporu 15 poslancov NR SR do 30. januára 2024.

Kto vyhrá voľby?

Voľby vyhrá ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých oprávnených voličov. Môže sa tak stať už v prvom kole, ale je to vysoko nepravdepodobné.

Zdroj: giphy.com

Preto ak nikto z kandidátov takéto výsledky nedosiahne, o 14 dní sa bude konať druhé kolo volieb. Do tohto kola postupujú dvaja najsilnejší súperi. Ten, kto získa vyšší počet platných hlasov, vyhráva prezidentské kreslo. Viac o tom, kto sa môže stať prezidentom, nájdeš v tomto článku:

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate