Generácia,
ktorá sa zaujíma

Rozumieš týmto latinským výrazom?

Latinčina je dnes už mŕtvy jazyk. Napriek tomu denne počúvame latinské slová aj celé frázy. Aby si sa v takých chvíľach nestrácal/a a necítil/a ako tento pán:

pripravili sme pre teba prehľad častých latinských výrazov aj s krátkym vysvetlením.

Cogito, ergo sum.

Myslím, teda som. Autor výroku, francúzsky novoveký filozof René Descartes, stavia do popredia rozum a myslenie.

Carpe diem.

Užívaj dňa, ži naplno. Prvýkrát ho použil v básnickej zbierke Horatius.

Memento mori.

Pamätaj na smrť. Tento výrok nabádal ľudí, aby nezabúdali na to, že sú pominuteľní a pripravovali sa na smrť – najmä svojím slušným správaním.

Alea iacta est.

Kocky sú hodené. Vyslovil Julius Caesar, keď prekračoval rieku Rubikon, čo predstavovalo začiatok občianskej vojny v Ríme. Výrok sa používa aj dnes pre významné rozhodnutia.

Veni, vidi, vici.

Prišiel som, videl som, zvíťazil som. Údajný výrok Caesara po víťazstve nad pontským vládcom Farnakom. Používa sa na vyjadrenie ľahkého a rýchleho úspechu.

Divide et impera!
Rozdeľuj a panuj! Povedal Niccolo Macchiavelli, filozof, ktorý sa venoval politike. Cieľom bolo, aby sa náš protivník znepriatelil, teda rozdelil medzi sebou, vďaka čomu ľahšie vyhráme.

Dum spīrō, spērō

Pokým dýcham, dúfam. Inými slovami – nádej zomiera posledná.

Errare humanum est.

Mýliť sa je ľudské.

Festina lente!

Ponáhľaj sa pomaly. Teda, ak sa príliš náhlime, robíme zbytočné chyby.

In vino veritas.

Vo víne je pravda.

Per aspera ad astra.

Cez prekážky ku hviezdam. Hovorí o tom, že na ceste za úspechom nás postretnú aj náročné chvíle.

Ad hoc

k tomuto, len na tento prípad, len na tento účel

Pre tento prípad bola ad hoc zriadená pracovná skupina.

Alias

inokedy, inak, inými slovami

Máme doma vínne muška alias octomilky.

De facto

skutočne, podľa skutočného stavu

Bol to on, kto de facto vládol krajine.

De iure

z práva, podľa práva

De iure nemá žiadne právomoci, de facto však rozhoduje.

Genius loci

duch miesta

Banská Štiavnica má svojho genia loci.

In memoriam

v spomienkach, na pamiatku, používa sa aj v zmysle posmrtne

Dostal viacero vyznamenaní in memoriam.

Reklama

Vyber si viac z Arts&Kultúra