Generácia,
ktorá sa zaujíma

Čo je to feminizmus? Najčastejšie mýty a fakty

Sú feministky iba ženy, ktoré sa pravdepodobne neholia a tajne nenávidia mužov? Mýtov, ktoré okolo feminizmu vznikli je viac ako húb po daždi. Poďme sa však pozrieť, aké sú fakty.

Všetky feministky aj feministi chcú jedno, a to, aby si boli ženy a muži rovní. Spomínanej rovnosti bráni tradičné patriarchálne usporiadanie spoločnosti. Takáto spoločnosť bola vytvorená mužmi a pre mužov, keďže v nej majú hlavné postavenie. Logicky tak zvýhodňuje mužov a znevýhodňuje ženy.

Zatiaľ sme zažili 3 vlny feminizmu. Počas prvej bojovali feministky za právo žien vlastniť majetok a voliť.

V druhej vlne feminizmu riešili mnoho problémov od sexuality, cez rodinu a manželstvo až po pracovné uplatnenie. Jednou z hlavných tém boli reprodukčné práva…. a sú dodnes.

Tretia a určite nie posledná vlna feminizmu žiada práva a rovnosť nielen pre ženy, ale aj znevýhodnené skupiny a komunity ako napríklad LGBT.

Na novodobý boj proti feminizmu slúžia najmä sociálne siete. Ľudia, ktorí na toto hnutie útočia väčšinou cielia priamo na ženské práva alebo princípy rovnosti medzi ľuďmi. Často tí, ktorí kričia najhlasnejšie v skutočnosti nevedia, čo to vôbec feminizmus je a niekedy nevedia ani prečo proti nemu bojujú. 

Reklama

Vyber si viac z Vzťahy&SexEd