Generácia,
ktorá sa zaujíma

Chceme, aby mladá generácia rozumela svetu okolo seba.